DALIBOR

O vodní dýmky se zajímám již přes 18 let. Můj zájem o toto odvětví rostl úměrně se zvyšující se kvalitou dostupného vybavení. V rámci setkávání se s lidmi, kteří mají stejný okruh zájmu, jsem postupně zjistil, že ne všichni mají bohužel tu možnost vyzkoušet kvalitnější dýmkařské vybavení a poznat tak rozdíl oproti dlouholeté klasice. Vrcholem dýmkaření byla pro většinu lidí návštěva některé z lokálních čajoven. Zde se také zrodila naše myšlenka pro založení Czech Hookah Club s cílem učinit kvalitní vybavení dostupné a dát tak všem možnost si vyzkoušet rozdíl pramenící z kvalitního dýmkaření. Koncept CHC mi dal možnost se dále rozvíjet a předávat své již nabité zkušenosti dále.

JIŘÍ

Dýmkaření se věnuji již 6 let, tedy od doby kdy se mi do rukou dostala má první dýmka, které jsem se již nepustil. Nadchla mne myšlenka přinést všem možnost vyzkoušet si rozdíl kvalitního dýmkařského zážitku a tak jsem se stal součástí hlavní myšlenky tvořící základy Czech Hookah Club. To mi také umožnilo si dále rozšířit obzory a předávat tak nově nabité zkušenosti na další lidi v mém okolí 

OTTO

Dýmkaření ukrývá mnoho zajímavostí a požitků, mně osobně nejvíc oslovuje sociální faktor dýmkaření. Jsem spíše člověk, který nevyhledává příliš často společnost a dýmka mi v tomto ohledu dává pohodlí a klid ke komunikaci. Právě proto mě tento projekt nadchl a musel jsem být součástí CHC týmu který bere dýmkaření komplexně. CHC tým je sestaven z lidí, co dělají věci s láskou a ne kvůli zisku. CHC tým neřeší statistiky typu kolik dýmek bylo prodáno, ale pro nás je důležité kolik zákazníků bylo spokojeno. Kvůli této filozofii našeho projektu jsem hrdým členem CHC týmu.

MICHAEL

Již je tomu mnoho let co jsem se dostal k dýmkaření nebo by se spíše dalo říct, že se dýmkaření dostalo ke mně. Přišlo to tak, že jsem dostal svou první dýmku, kterou jsem již nedokázal odložit. Poté přišla první čajovna s Jirkou a tím se to vše spustilo. Postupem času jsem se učil z chyb začátečníka jak lépe připravit dýmku až to vše vyvrcholilo v rozhodnutí založit CHC, kde se parta lidí se stejnou zálibou dala dohromady aby přispěla dýmkařské komunitě v Čechách. Dýmka není pro mne pouze zvyk, ale také část mého života, kde jsem získal mnoho dobrých přátel a u které jsem prožil mnoho krásných chvil. Proto vnímám CHC jako příležitost nabídnout tyto chvíle a zážitky i dalším.